Dobrý den, dnes je 30.05.2024 - 17:39
1. samizdatový internetový magazín v prvobytně pospolném kapitalismu a rozvinuté tržní demokracii

Restituce

Josef Klíma, 4.11.2012

 

Restituce majetku církví ? Nikoli ... je to megatunel! Když jsem 10.1.2012 psal článek na téma darování majetku církvím ani jsem netušil, jak velikou budu mít pravdu se svou lehce konspirační teorií o tom, u koho nakonec skončí majetek, který hodlá Kalousek, Schwarzenberg a spol církvím darovat.

 

Zde nabídnu nejprve k opakovanému přečtení ten starší článek:

 

U koho nakonec skončí majetek vracený církvím ?

Již několik týdnů sledujeme , jak politickou hladinu víří otázka majetku, který by se měl vracet církvím. Vyrovnání je součástí koaliční dohody i vládního prohlášení, nicméně hodnota vraceného majetku byla definována až v průběhu volebního období. A dočítáme se, že mají být vraceny nejen budovy, hektary luk, polí, lesa a rybníků, ale i finanční kompenzace, dosahující s úročením celkové částky přes 90 mld kč !!! A nastupuje otázka: "Pro koho je to výhodné ?" ..... protože pro stát určitě ne.

Připomeňme několik faktů:

 

1) Ačkoli KÚ vypracovala právní expertizu majetkoprávních vztahů církví již od první pozemkové reformy, nikdo z vlády výsledky této expertizy nebral v potaz.

 

2) Vláda odmítá provést audit majetku určeného k vrácení a nehodlá ho ani konkretizovat

 

3) Existují názory, že rozdíl mezi skutečně vlastněným množstvím půdy a nároky, je až 58 tisíc hektarů.

 

4) Vláda kalkuluje pro potřeby vracení majetku s tržní cenou 44 korun za metr čtvereční, ačkoli běžné ceny se v Česku pohybují kolem pěti až jedenácti korun za metr čtvereční. Jde tedy o nadhodnocení o 30 miliard korun.

 

5) Podle názoru vlastníků lesů vláda církvím nabízí minimálně o deset tisíc hektarů více, než kolik uvádějí dobové zprávy o stavu lesa vydávané ministerstvem zemědělství. Což je, vyjádřeno v penězích, více o tři miliardy. A navíc obvyklá tržní cena lesů je jen 12 korun za m2. Jako příklad jsou uváděny např. nadprůměrně výnosné lesy města Kroměříže o výměře 636 ha, které byly prodány v listopadu 2006 za cenu 15,60 Kč/m2,“ Náhrady za nevydané lesy by se tedy při dodržování stejných pravidel pro církve snížily o polovinu. Ve výroční zprávě Lesů České republiky jsou spravované lesy oceněny dokonce částkou pouze 3,86 Kč/m2!“ Obdobné je to i u zemědělské půdy. Pozemkový fond v roce 2006 prodával půdu ve svém vlastnictví za 4,62 Kč za m2. Pokud by stát podle nich počítal stejně i náhradu církvím, pak by byla v případě zemědělské půdy nižší o 20 miliard korun.

 

Je tedy evidentní, že církve požadují, a angažované politické strany a politici přistoupili na vracení značně nadhodnoceného majetku, a hrubým odhadem lze jednoduše dojít k názoru, že pokud církve mají na něco nárok, tak přibližně pouze na třetinu toho, co si dohodly se stávající vládou. A i tento nárok je spochybnitelný, neboť podle zmíněné expertýzy po vzniku Československa se stal případný majetek výhradně majetkem státu, a církev tedy žádný majetek nevlastnila.

 

Přes veškeré výše uvedené vidíme u vládních stran, ale hlavně u pana Kalouska ( který se v přihrání majetku církvím angažuje dlouhodobě ), snahu o to, aby církvím bylo "vráceno" majetku co nejvíce. Dovolím si teď malou konspirační teorii:

 

Pokud predikujeme, že církve skutečně mají nárok na jakýsi majetek, a to, co jim Kalousek a spol chce dát je 2-3x tolik, než nač mají nárok ...... pak je nutno se ptát "proč ?". Dal by někdo dobrovolně 2-3x více než musí ? A když to udělá .... co ho k tomu vede ? Umím si v pa barvách představit dohodu asi v takovémto znění: "My vám přiklepneme to co požadujete a nebudeme se nijak snažit zjistit skutečnou oprávněnost vašich požadavků, ale vy na oplátku jakmile vám budou vráceny a připsány pozemky, zařídíte jejich prodej za námi určených podmínek a cenu konkrétním osobám. 3x navýšená náhrada za nevratitelné pozemky vám tuto malou ztrátu více než nehradí a navíc máte luxusní úročení přes 4,5% ročně po dobu až 30 let . Takže z těch miliard vyplácených ročně by něco mohlo hupsnout jako sponzorský dar do naší stranické pokladny, že ?"

 

........... když víte jak velmi se ve vracení majetku církvím angažují sběratelé a skupovatelé pozemků v jižních Čechách ministři Kalousek a Scharzenberg, a ve světle toho, kolik politiků z vládních a parlamentních stran na celostátní i regionální úrovni je zapleteno do machinací s pozemky, s manipulcí v územních plánech atd. atd. .... jsem přesvědčen o tom, že taková konspirační teorie by vůbec nemusela být daleko od pravdy.

 

.......a pojďme si říci, co se nového "profláklo" . Máme zde věc, o které se vůbec nemluví, jako by se nikdy nestala ..... evidentně si stávající vedení církví velmi přeje, aby se tu skutečnost veřejnost nikdy nedověděla, a aby se na ní zapomnělo : Federální shromáždění ČSFR 1.srpna 1991 schválilo výčtový zákon, kterým se restituovaly majetky církví a náboženských společností. "Jako důkaz onoho vstřícného kroku mezi státem a církví bylo prohlášení tehdejšího kardinála Františka Tomáška, že to je poslední nárok, který církev vznáší! Nejen on, ale i další opoziční představitelé se vyslovili pro restituční tečku.Kardinál Tomášek upozornil také na to, že nejde o žádný majetek zabavený komunisty, jak tvrdí ti kteří se těší na příspěvky do stranických kasiček a konta jedinců...,, !!! Úplné vypořádání poměrů s římskokatolickou církví tedy proběhlo 1.8.1991 !!!

 

Právník a vedoucí katedry práva Bankovního institutu Aleš Rozehnal vypracoval analýzu ze které vyplývá, že právo, které měla církev k majetku, který užívala, nebylo vlastnickým právem, i když se vlastnickému právu podobalo. Oproti vlastnickému právu totiž podléhalo řadě omezení. Naopak majetek, který má být podle předkládaného návrhu církvím vydán, na rozdíl od minulosti žádným omezením podléhat nebude, a subjekt který ho obdrží, bude odlišný od právnických osob, kterým byl vyvlastněn. O majetek v případě katolické církve přišla veřejnoprávní instituce, která se při proměnách legislativy proměnila v soukromého vlastníka. Prohlašované restituce jsou tedy pouze zavádějícím názvem pro naprosto nové uspořádání majetku a jeho systémové zařazení .... politicky nekorektně řečeno jde o darování majetku soukromým subjektům, který mu v roce 1948 rozhodně nepatřil, protože tento soukromý subjekt prostě neexistoval ... jinak řečeno, jde o krádež a vytunelování státního majetku ve prospěch soukromého subjektu !

 

Další právní rozbor od profesora Právnické fakul ty UK Václava Pavlíčka, odborníka na ústavní právo a Benešovy dekrety říká : „Za první republiky nikdo nepochyboval o tom, že majetek katolické církve má veřejnoprávní charakter. Když návrat k tomuto stavu není možný, stát by katolické církvi vydávat majetek neměl! A ještě je tu jedna důležitá otázka: Je všeobecně známo, že třeba v případě katolické církve podléhá veškerý její majetek přímo správě Vatikánu. Je součástí majetku Vatikánu - ergo darované nemovitosti a pozemky se stanou majetkem cizí mocnosti ..... a ejhle .... čin, který naruší územní celistvost České republiky ve prospěch cizí mocnosti .... . to je přeci vlastizrada ! Osobně bych byl klidně pro to, co navrhoval kolega Vereš ..... každý poslanec a senátor, který bude hlasovat pro zákon v navrhované době, byl okamžitě obviněn z TČ vlastizrady a pochybení při správě veřejného majetku. Ale teď k nejdůležitější části, která se týká mé malé "konspiračky" v předchozím článku .... provalilo se totiž to, že velké developerské firmy ...česky řečeno "překupníci s pozemky" ... už teď vyjednávají s církvemi o výměnách a odkupu lukrativních pozemků, které mají církve dostat. Takovou výměnu musí schválit Pozemkový fond a světe div se .... O potvrzení směny žádaly stát také dvě pražské firmy Duplicatus a Real 24, v n ichž působí ekonom pražské arcidiecéze a zároveň vedoucí správy majetku na Arcibiskupství pražském Karel Štícha, jako předseda dozorčí rady. Duplicatus si vyjednal směnu pozemků s římskokatolickou farností v pražských Stodůlkách a Real 24 se dohodl s farností v Uhříněvsi. Jak vidíte ... samotní církevní funkcionáři a lidé napojení na církev se velmi angažují v tom, jak na předpokládaném darování majetku církvím pořádně vydělat. Jde o miliardy, za něž lze developerským společnostem lukrativní pozemky rozprodat. Vzhledem k tomu, jaké čachry se dějí neustále s územními plány v Praze a dalších městech v ČR, jde spíše o desítky miliard. A jsem si jistý, že politici jako Kalousek, "kníže Schvrzenberg" a další velmi angažovaní v přípravě tohoto megatunelu, to vše velmi dobře vědí a hodlají si taky pořádně "zasosat" ze státního majetku ve svůj prospěch. Braňme se občané !!! Zabraňme darování majetku a stovek miliard církvím !!! Zabraňme největšímu tunelu od dob velké privatizace !!!

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR