Dobrý den, dnes je 26.02.2021 - 22:56
1. samizdatový internetový magazín v prvobytně pospolném kapitalismu a rozvinuté tržní demokracii

Što takóje golf? Svoloč Amerikánskaja!

Što takóje golf? Svoloč Amerikánskaja! - Što takóje golf? Svoloč Amerikánskaja!

Što takóje golf? Svoloč Amerikánskaja!

 

Je 21. srpna 2048 a Sovětská armáda osvobozuje Českou republiku ze jha Evropské okupace. Zbytky poražené armády NATO prchají k Chebu a Drážďanům. Směrem na Brusel prchá i Václav Havel s rodinou, Václav Klaus i Bursík. V Praze zůstává pouze Dr. Filip. Miloš Zeman prchá před sověty z chalupy a zakládá na Vysočině první partyzánský oddíl osvobozenecké armády. Prezident Klaus prchl z hradu s tenisovou raketou převlečený za Samprase. Zatím co Češi a Moravané po celé vlasti s jásotem vítají své slovanské bratry ? osvoboditele, obsazuje tanková brigáda maršála Rybalka juniora golfová hřiště, kde mylně považuje greeny s jamkami za maskovaná raketová sela NATO.

Nohy koukající zpoza tanku patří hostujícímu Nick Faldovi, který šel zastavit vojsko středního ukrajinského frontu vlídným slovem a květinou! Ing. Jiří Vlasák a Mgre. Jiří Jaroš (vpravo dole) se snaží vysvětlit kapitánu Jenakijevovi (uprostřed) pravidla golfu a fair play. Kapitán Achunbajev, velitel tanku, však již dává povel nabiječi ve věži (svobodník Biděnko), aby znovu nabil tříštivejma! Existence českého golfu se počítá již jen na minuty. Večer budou hrát osvoboditelé na hřišti gorodky, vařit bořšč, jíst chalvu a zapíjet ji vodkou. Golfisté pochytaní vojáky v okolních lesích odcházejí do zajetí do města UFA v Marijské RSFSR.

Nesou velký ponižující transparent, který jim vnutili mladí vojáci komsomolci - ŠČASTLIVIJE GÓDY - VESÓLIJE DNY - KAK BÝSTROJE VLNKY UBĚŽÁLY ANY! Ale nezlomeni, ukrývajíce v nohavicích své sedmičky železo, zpívají si?Náš tatíčku Masaryku klidně dřímej v hrobě svém, to co jsi nám vybojoval tomu věrni zůstanem! Čačača!

 
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR